logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 37 Voluntas

               Logeåret 2018

 Overmester og embedskollegiet
 ønsker alle brødre et godt logeår.
         Med broderlig hilsen i
   Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

             Knut Pedersen
                       OM


Loge nr. 37 Voluntas
Stiftet den 04.10.1952
Neste møte:
27.08.2019

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern