logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 32 Hild

emblem

Loge nr. 32 Hild ble stiftet 2.mai 1964 med loge St.Veronika i Ålesund som fadderloge.

Logens opprinnelse var en dameklubb bestående av hustruer av brødre i loge Veøy.  Etter hvert kom tanken om å bli en Rebekkaloge og ved institueringen i 1964 var de 28 søstre.

Da Rebekkasøstrene i Molde skulle finne navn til sin loge, ble de enige om Hild. Det står skrevet i en tekst fra institueringen:

 

”Da vi navn skulle få / ga bror Olav oss råd: Ta en kvinne fra sagaen mild. Ragnvald Mørejarls viv / hun som ei likte kiv. Slik ble navnet vårt til /  det ble Hild.”

 

Loge Hild var etter institueringen en godt arbeidende Rebekkaloge, livskraftig og ivrig etter å komme i gang.

Logearbeidet er mangfoldig. Trivsel og fremgang er avhengig av søstrenes innsats. Vår orden legger blant annet stor vekt på humanitært arbeid. Søstrene i loge Hild har alltid jobbet godt og målrettet siden oppstart og som igjen har gitt god rekruttering av nye søstre.

Da loge Hild feiret sitt 25 års jubileum i 1989 var det 120 søstre i logen. Det ble dengang foreslått en deling av logen og dette ble realisert da loge nr. 119 Mali ble stiftet i 2004 og som vi også fikk være moderloge til.

Etter deling var det ca 80 medlemmer igjen i loge Hild. Men det er godt samhold i logen og rekrutteringen var og er fortsatt god. Pr. 01.01. 2019 er medlemstallet på 119 søstre.  

Logen er et fristed hvor vi i en travel hverdag finner en egen ro når vi sitter høytidsstemt i salen og hører om Vennskap, Kjærlighet og Sannhet gjennom våre alltid like aktuelle ritualer, verdier og etikk. Her knyttes varige vennskapsbånd som beriker oss. Gleden over nye søstre og nye vennskap er ekstra stor, de er framtiden for vår loge.

 

Logeåret 2019

Overmester og embedskollegiet ønsker
alle søstrene en god og positiv vårtermin.

Med søsterlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Anny Sandvik
Overmester


Loge nr. 32 Hild
Stiftet den 02.05.1964
Neste møte:
05.09.2019

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern