logo

Søk

Velkommen til Rebekkaloge nr. 20 Märtha

Møtedag: 2. hver tirsdag kl. 19.00, i like uker. Møtested: Hørløcksv.66, Jakobsli Sal: Cicignon

 

  
Vår loge har fått navn etter vår avholdte kronprinsesse Märtha som døde 5. april 1954.
Kronprinsesse Märthas liv var preget av trofasthet og arbeid for høye humanitære idealer.
I vår loges navn ligger derfor gjemt en appell som skal minne oss om våre plikter, - som
søstre og medmennesker.
 
Søstrene i loge Märtha ønsker gjerne å invitere deg til å delta i vårt fellesskap i -
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet. 
 
Du kan kontakte oss gjennom de oppgitte kanaler under meny til venstre (kontakt oss).
  

Logeåret 2017


Overmester og embedskollegiet ønsker
alle
søstre ett godt logeår.

Med søsterlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Eva Norum Larsen
OM


 

 

 


Loge nr. 20 Märtha
Stiftet den 07.06.1959
Neste møte:
23.01.2018

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no