logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 59 Selene

          Logeåret 2017

 Overmester og embedskollegiet
 ønsker alle søstre mange fine og

         innholdsrike møter


         Med søsterlig hilsen i
 Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

            Rigmor Almioni
                    OM


Loge nr. 59 Selene
Stiftet den 20.09.1980
Neste møte:
29.08.2017

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no