logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 67 Cordelia

Logeåret 2016
Overmester og embedskollegiet
ønsker alle søstrene et godt Logeår. 
Med søsterlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Ellen Robertsen
Overmester

 

Livet er en fantastisk gave
Vi er i forgården til Edens have.
Livets mange veier har vi gått
Så vær takknemlig for hva du har fått.
Da gir livet mening og glede
Når alle føler at de er tilstede.

T.B.


Loge nr. 67 Cordelia
Stiftet den 03.09.1983
Neste møte:
29.08.2017

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no