logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 67 Cordelia

God jul og godt nytt år!
Overmester og embedskollegiet
ønsker alle søstrene en fredfull jul og et godt nytt år. 
Med søsterlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Hanne Hartmark Jensen
Overmester

 

Livet er en fantastisk gave
Vi er i forgården til Edens have.
Livets mange veier har vi gått
Så vær takknemlig for hva du har fått.
Da gir livet mening og glede
Når alle føler at de er tilstede.

T.B.


Loge nr. 67 Cordelia
Stiftet den 03.09.1983
Neste møte:
16.01.2018

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no