logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 21 Maud

Møtedag: 2. og 4. mandag i måneden kl.19.00.

Møtested:  Ordenshuset, Ajerhagan 94, 2319 Hamar 

 

Våren 2017

Overmester og Embedskollegiet ønsker søstrene

velkommen til et godt logeår!

   

 

Med hilsen i

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

 

Kristin Krogrud

Overmester

 

 

 

 

 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no