logo

Søk

Velkommen til
Loge nr 22 Noomi

Rebekkaloge nr. 22 Noomi


 Kjære søstre!

Så er vårterminen 2017 over og embedskollegiet ønsker 

 alle en riktig god sommer og hjertelig velkommen til høstens møter med nytt embedskollegie.

Med søsterlig hilsen
i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

Eli Brattaas
OM


Loge nr. 22 Noomi
Stiftet den 28.11.1959
Neste møte:
30.08.2017

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no