logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 71 Øyfjell

 

                

Overmester og embedskollegiet
 ønsker alle brødre en God Jul og et Godt Nytt År.

Vi ser frem til et nytt og godt logeår.

Med broderlig hilsen i
   Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

                                     Frode Johansen
                                             OM


Loge nr. 71 Øyfjell
Stiftet den 30.05.1963
Neste møte:
03.05.2017

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no