logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 118 Tore Hund

Logeåret 2017/2018

Bror Overmester og Embedskollegiet ønsker alle brødre velkommen til høst-/ og vårterminen 2017/2018.

Vi ønsker også gjestende brødre fra andre loger hjertelig velkommen til våre logemøter!

Odd Fellow info: www.oddfellow.no/category.php?categoryID=103

Med broderlig hilsen
i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Kjell Ivar Andersen (OM)

Møt så ofte du kan! :-)

118 TH

Loge nr. 118 Tore Hund
Stiftet den 16.01.1988
Neste møte:
29.01.2018

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no