logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 118 Tore Hund

Logeåret 2018/2019

Bror Overmester og Embedskollegiet ønsker alle brødre velkommen tilbake til høst-/ og vårterminen 2018/2019. Bruk høsten til å se dere rundt om i vennekretsen eller på jobben om det kan være noen som ønsker å bli med i Odd Fellow Ordenen og i vår loge, første venneaften er i januar 2019.

Vi ønsker også gjestende brødre fra andre loger hjertelig velkommen til våre logemøter annenhver mandag! Se møteprogrammet til høyre i vinduet.

Odd Fellow info: www.oddfellow.no/category.php?categoryID=103

Med broderlig hilsen
i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Kjell Ivar Andersen

Overmester

Møt så ofte du kan! :-)

118 TH

Loge nr. 118 Tore Hund
Stiftet den 16.01.1988
Neste møte:
23.08.2019

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern