logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 118 Tore Hund

Logeåret 2016/2017

Bror Overmester og Embedskollegiet ønsker alle brødre velkommen til høst-/ og vårterminen 2016/2017.

Vi ønsker også gjestende brødre fra andre loger hjertelig velkommen til våre logemøter!

Generell informasjon om Odd Fellow finner du forøvrig på www.oddfellow.no/category.php?categoryID=103

Med broderlig hilsen
i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Hans Kristian Bjarke (OM)

MØT SÅ OFTE DU KAN! :-)


Loge nr. 118 Tore Hund
Stiftet den 16.01.1988
Neste møte:
11.09.2017

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no