logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 95 Isegran

 

 

 

 
 

 

                                        Logeåret 2019

Overmester og embedskollegiet ønsker alle
et godt og fremgangsrikt logeår.

Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.

Frank Bakken
OM


Loge nr. 95 Isegran
Stiftet den 03.12.1977
Neste møte:
27.08.2019

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern