logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 77 Nyken

a

         
          Terminen 2017/2019

Overmester og embedskollegiet
ønsker alle brødre et godt logeår.
         Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
                       
             Frank Tore Nilssen
                          OM

Landssaken 2016 - 2019. Konto hos loge Nyken 4570 17 87602


Loge nr. 77 Nyken
Stiftet den 04.11.1967
Neste møte:
04.09.2019

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern