logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 106 Embla

   

             Logeåret 2017

 Overmester og embedskollegiet
 ønsker alle søstre et fint logeår.

       Møt så ofte dere kan!


         Med søsterlig hilsen i
 Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

               Grethe Aa. Sæther
                        OM


Loge nr. 106 Embla
Stiftet den 04.10.1997
Neste møte:
08.05.2017

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no