logo

Søk


Velkommen til
Odd Fellowleir nr. 16 Haugarland

                  LEIRÅRET 2017.

   Hovedpatriark og embedskollegiet
      ønsker alle patriarker hjerteligst
velkommen til våre leirslagninger i 2017

          Med patriarkalsk hilsen i
     Tro, Håp og Barmhjertetighet.

                    Svein Hegland
                              HP

 

   
 

   
   


Leir nr. 16 Haugarland
Stiftet den 01.12.1984
Neste møte:
04.09.2017

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no