logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 153 Olavskilden

Loge 153 Olavskilden har sine møter på Strømmen 2. og 4. onsdag i måneden unntatt perioden juni-august.

 

153 Olavskilden og embedskollegiet ønsker alle våre brødre en hjertelig velkommen til en spennende høsttermin.
Vi i 153 Olavskilden skal gjennom vår tilhørighet i Odd Fellow Orden basere oss på læren om medmenneskelige verdier og alltid søke gi våre medlemmer gode etiske holdninger.

 Hos oss vil du alltid være velkommen, til å søke ro og treffe andre i gode omgivelser. Vi har ett fantastisk godt miljø med flotte mennesker.

 Vår innsats i lokalsamfunnet og ellers, gjør at våre medlemmer yter en betydelig humanitær innsats for at andre skal få det bedre.

 Vårt formål er å utbre vennskapets, kjærlighetens og sannhetens grunnprinsipper blant menneskene.

 Nestekjærlighet, menneskeverd, rettferdighet, omsorg og medfølelse er begreper som sterkt i vår orden.

 Vær velkommen, vår dør er alltid åpen for deg.

  I vennskap, kjærlighet og sannhet

Geir Ringberg

Overmester

 

 

 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern