logo

Søk

Velkommen til
loge nr. 154 Folla

Loge nr. 154 Folla har sine møter i Odd Fellow huset på Ofstad, Vikna 2. og 4. torsdag i måneden kl. 1900. Vennligst se møteprogrammet.

Høst 2019

Bror Overmester og embedskollegiet ønsker

alle brødrene velkommen til høstterminen.

Med broderlig hilsen

i vennskap, kjærlighet og sannhet

Ivar Anton Svendsen

Overmester

 


Loge nr. 154 Folla
Stiftet den 12.05.2012
Neste møte:
24.08.2019

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern