logo

Søk

Velkommen til
Odd Fellow leir nr 25 Glomma

Leir Nr. 25 Glomma har sine møter i Ordenshusene på Kongsvinger og Strømmen 3. onsdag i måneden i perioden September - Mai.

  Gode Patriarker!

Hovedpatriarken og Embedskollegiet 
ønsker Patriarkene i Leir nr. 25 Glomma
En Riktig God Jul Og Et Fremgangsrikt Nytt År!

Med patriarkalsk hilsen i
Tro, Håp og Barmhjertighet

Sjur Bakken
HP

 

Følgende loger er tilhørende leir nr. 25 Glomma:
Loge nr. 67 Castrum, loge nr. 92 Romerike, loge nr. 122 Gyldenborg,
loge nr. 146 Raumar, loge nr. 153 Olavskilden og loge nr. 156 Kongsleden

 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern