logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 83 Sancta Margaretha

Logemøte hver 1. og 3. mandag i måneden klokken 19:00 i våre logelokaler i Severin Broens gt., Stjørdal.

       Logeåret 2019-2020

 Overmester og embedskollegiet
 ønsker alle søstre et godt logeår.
         Med søsterlig hilsen i
 Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

           Åse Randi Bakken

                   OM    

 


Loge nr. 83 Sancta Margaretha
Stiftet den 01.11.1986
Neste møte:
02.09.2019

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern