logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 123 Stella Nova

 

                    

 

                     Vårterminen 2017

    Embedskollegiet i loge 123 Stella Nova
ønsker alle brødre velkommen til våre møter som avholdes 2. og 4. torsdag i måneden.

                      Møt så ofte dere kan.

Et godt fremmøte styrker samholdet mellom brødrene! 

           
                  Med broderlig hilsen i
        Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

                Svein Arvid Thomassen
                             OM


Loge nr. 123 Stella Nova
Stiftet den 21.09.1991
Neste møte:
02.09.2017

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no