logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 100 Olav Haraldsson

 

                 Logeåret 2017

    Overmester og embedskollegiet
    ønsker alle brødre et godt logeår.
             Med broderlig hilsen i
   Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

                Arnstein M. Aarum

                          OM


Loge nr. 100 Olav Haraldsson
Stiftet den 01.12.1979
Neste møte:
22.08.2017

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no