logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 56 Camilla Collett

Loge nr. 56 Camilla Collett har sine møter i Ordenshuset i Festningsgt. 2, 1.3. og 5. mandag i månedene sept-mai. Alle møter starter i 0 grad.

Logeåret 2018
Overmester og embedskollegiet ønsker alle søstrene et godt og fremgangsrikt logeår!

 

Med søsterlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.

                     Liv Langfeldt Olsen

                                   OM

 


 

 


Loge nr. 56 Camilla Collett
Stiftet den 23.03.1979
Neste møte:
29.01.2018

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no