logo

Søk

Velkommen til
loge nr. 140 Sverd i Fjell

logo

 

 

                             OM ønsker alle brødre velkommen til høst 2018.

              

      MØT SÅ OFTE DU KAN !

Det vil gi alle brødrene gode relasjoner til felles gleder og hygge !

Med broderlig hilsen i V. K. og S

       Odd-Egil Tungesvik

                      OM                   

 

                 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern