Foran fra venstre: Storrepr. Per Johan Myhre, Eks HP Ragnar Bjertnes, HP Knut Østbøll, YP Kåre Rogne
Bak fra venstre: 1. HM Stein Denneche, Sekr. Rolf Brun, Skm Svein Hanssen, Kass. Bjørn T. Pettersen, 2. HM Tønnes Bjerkrheim