logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 4 De Syv Fjelde - Krabbedalen 66, Bergen

Ny Logo Nr 4 Godkjent

Logeåret 2019

Overmester og Embedskollegiet i loge nr.4 De Syv Fjelde ønsker deg velkommen til vår hjemmeside.

Hvis du ønsker mere informasjon om vår loge kan du kontakte oss.

Velg «Kontakt oss»

 

Kjære brødre i Loge nr.4 De Syv Fjelde jeg ønsker alle velkommen til møtene.

Se «Møteprogram»

 

Møt så ofte du kan.

Broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Steinar Berg Hansen  

Overmester

                                                                                                                                                                                                

 

                                

 
 

Loge nr. 4 De Syv Fjelde
Stiftet den 23.01.1918
Neste møte:
04.09.2019

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern