logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 4 De Syv Fjelde - Krabbedalen 66, Bergen

Ny Logo Nr 4 Godkjent

Logeåret 2018

Høst

Høstterminen startet 5.september d.å.

Vi står foran forfremmelser, innvielser, venneaften, fellesmøter med logene i distriktet og vår venneloge fra Sverige.

For øvrig viser til møteprogrammet til de forskjellige aktiviteter vi har på programmet i høst. 

Og så vil jeg bare oppfordre brødrene om å møte så ofte de kan.

Loge Nr 4 De Syv Fjelde har sine møte annen hver onsdag i partalls uke og møtestart kl 19.00.

 

Broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Steinar Berg Hansen  

Overmester                                                                                                                                                    

 

                                

 
 

Loge nr. 4 De Syv Fjelde
Stiftet den 23.01.1918
Neste møte:
03.01.2019

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern