logo

Søk

Velkommen til
Rebekkaloge nr. 65 Teresa

Navnet Teresa er valgt med tanke på Mor Teresa som i 1979 ble tildelt Nobels fredspris. Ved den anledning ble det sagt om henne at "hun tjener freden på den mest grunnleggende måte ved å bekrefte den menneskelige verdighets ukrenkelighet."

Bokstaven T i Teresa kan stå for 

Trygghet - Tillit - Toleranse - Tilhørighet - Tilgjengelighet

Disse fem T-er skal være et hjelpemiddel til å minne oss om Mor Teresas store hjertelag.

 

 

Vår loges målsetting har siden stiftelsesdagen vært å arbeide for å styrke våre medlemmers personlige utvikling, samt å drive vårt utadrettede sosiale arbeid fortrinnsvis til beste for vanskeligstilte barn og unge. 

Våre møter avholdes første og tredje torsdag i måneden. Møteprogram

I tillegg til våre faste møter gjennomføres en rekke tiltak for sosialt fellesskap f.eks. Formiddagstreffet, Sosialaften, Sommermøte mm. Datoer for formiddagstreffet høsten 2019 er 8/10, 12/11 og 10/12.

Ønsker du å delta i et nært, trygt og positivt fellesskap som arbeider for hverandre og med hverandre i Vennskap, i Kjærlighet og i Sannhet, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt.

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern