logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 101 Birgitta

               Logeåret 2016

 Overmester og embedskollegiet
 ønsker alle søstre et godt logeår.
         Med søsterlig hilsen i
 Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

            Turid Sølvi Lura
                        OM


Loge nr. 101 Birgitta
Stiftet den 21.10.1995
Neste møte:
06.09.2017

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no