logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 116 Utstein

 

           Logeåret 2015 - 17

 Overmester og embedskollegiet
 ønsker alle brødre et godt logeår.
         Med broderlig hilsen i
   Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

           Arne Mons Hamre

                     OM


Loge nr. 116 Utstein
Stiftet den 21.11.1987
Neste møte:
28.08.2017

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no