logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 116 Utstein

Logo Utstein

                    Logeåret 2017 - 19

 Bror OM og embedskollegiet ønsker alle brødre
         hjertelig velkommen til våre møter.
                        Med hilsen i
         Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

                        Arild Stene

                             OM

 


Loge nr. 116 Utstein
Stiftet den 21.11.1987
Neste møte:
26.08.2019

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern