DSS Hans Balchen har tjenestegjort siden 7.10.2010 og har vært en samlende og solid DSS for distrikt 14 Sørland. Han har utført det som var hans plikt å utføre og har valgt å be om avløsning som DSS.

Det er Stor Sire som utnevnder sine DSS, og etter at Stor Sire Morten Buan ble gjenvalgt på Storlogemøte nå i  juni, har Stor Sire utnevnt Eks OM Dag-Runar Pedersen som Distrikts Stor Sire for distrikt nr. 14 Sørland.  Ny DSS blir innsatt i embedet på leirmøtet den 4. september 2014.

- Det er med største ydmykhet jeg har mottatt og akseptert utfordringen fra Stor Sire, sier br Dag Runar Pedersen, og jeg ser med glede fram til å ta fatt på oppgaven for distriktet.  Ordenen er en viktig del av mitt liv og jeg håper og tror at min rolle som DSS vil vise kontinuitet og videreutvikling av den gode jobben som er gjort av min forgjenger, DSS Hans Balchen.