logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 80 Driva

                               Vår 2017


                Overmester og embedskollegiet

                          ønsker alle brødre

                              velkommen

                  til en innholdsrik og spennende

                              Vårtermin.

 

                     Med broderlig hilsen

        i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet,

                            Ivar Ottem

                                  OM


Loge nr. 80 Driva
Stiftet den 25.04.1971
Neste møte:
07.09.2017

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no