logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 80 Driva

                               Høst 2018


                Overmester og embedskollegiet

                 ønsker alle brødre velkommen

                 til en innholdsrik høsttermin.

 

                      Med broderlig hilsen i

                Vennskap, Kjærlighet og Sannhet,

                           Kjell Arne Nerland

                                  OM


Loge nr. 80 Driva
Stiftet den 25.04.1971
Neste møte:
14.12.2018

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern