logo

Søk

Velkommen

Overmester og embedskollegiet i loge nr.19 Tacita . Ønsker alle søstrene velkommen til Høstterminen 2017 Deltakelse på logemøtene styrker samholdet mellom søstrene, og logens arbeide. Med søsterlig hilsen, i Vennskap , Kjærlighet og Sannhet. Rigmor Furuli Glærum OM

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no