logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 79 Roald Amundsen

   Overmester og embedskollegiet

ønsker alle brødre vel møtt til høstterminen 2019

Med hilsen i 

Vennskap, kjærlighet og sannhet

Per Holger Andersen

OM

 

 

www.oddfellowski.no

Loge nr. 79 Roald Amundsen
Stiftet den 07.03.1971
Lokal hjemmeside: WWW
Neste møte:
29.10.2019

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern