Av Ivar Eidsaa

 

Det ble en flott, verdig og høytidelig markering for en av vår Ordens støttespillere i mer enn en mannsalder.

Jens Ivar Taraldsen ble innviet i vår orden den 2. mars 1965. Hans velfortjente veteranjuvel ble derfor følgelig tildelt på dagen 50 år etter at han ble innviet.

- Jeg arbeidet på den tiden som handelsreisende, og var også med i handelsreisendes forening i Kristiansand. Flere i foreningen var engasjert i logearbeid på en eller annen måte. Jeg fikk invitasjon til å bli med i Frimurerordenen, men valgte heller å takke ja da jeg ble forespurt om å bli med i Odd Fellow Ordenen. Det har jeg aldri angret på, sier Taraldsen.

Han ble tatt opp som ny bror i Loge nr. 28 Agdesiden, en loge han var medlem av i ti år. På den tiden var Odd Fellow Ordenen i Kristiansand inne i en veldig god utvikling. Det ble derfor naturlig å etablere en ny loge. Taraldsen var sentralt i dette arbeidet.

- Det var en høytidsdag da Loge nr. 89 Skagerak ble stiftet for 40 år siden, sier han.

Diskusjonene gikk høyt om så mangt, deriblant om den nye logen skulle skrive sitt navn med en eller to R`er i Skagerak.

- Det ble med en R, og takk for det, smiler Taraldsen som dermed også ble et av chartermedlemmene da den nye logen i Sørlandets hovedstad ble stiftet.

Hans ordensdata er omfattende. Taraldsen ble forfremmet til DGVG 28. september 1965, til DEKG 10. mai 1966 og DHSG 8. november 1966.

Han ble innviet i Leir 14 Sørland 10. mars 1072, og fikk de to følgende gradene henholdsvis den 6. april 1973 og 29. mars 1974. Han ble tildelt Storlogegraden 1. januar 1988.

Taraldsen har innehatt alle de ulike embetene det er mulig å ha i ordensarbeidet. Hans første embete ble OM HA i perioden 1968-1969. Deretter kan han se tilbake på et langt og innholdsrikt logearbeid både som Inspektør, Kasserer, Undermester, Overmester i perioden 1983-1985, Fungerende Eks Overmester i perioden 1985-1987, Storrepresentant i perioden 1995-1999. Det siste embete han har innehatt var som Inspektør Assistent i perioden 2003-2005.

Taraldsen har også vært leder og medlem i en rekke nevnder: Nevnd for Hjelp og Støtte, Nevnd for Etterlatte, Nominasjonsnevnd, Nevnd for Logens Styrkelse og Ekspansjon, Nevnd for Omsorg og Privatnevnden.

- Logearbeidet gir meg fortsatt mye, sier Taraldsen som i en alder av 84 år fortsatt stiller på de aller fleste logemøtene.

Det blir nok enda en feiring for en solid støttespiller i vår loge, når Jens Ivar Taraldsen den 19. mars fyller 85 år.

Loge nr. 89 Skagerak gratulerer vår bauta med en velfortjent 50 års veteranjuvel!