- Det nye konseptet for gjennomføringen av en Venneaften som Storlogen har tatt initiativ til, har så absolutt fungert, sier Ellefsen.

Mange av brødrene i logen hadde fått med venner, familie og bekjente.  Hele 23 inviterte gjester møtte.

Overraskende mange av dem som var blitt invitert med, utviste stor interesse for ordenen. Flere ville vite mer.

- Nå følger vi opp hver enkelt. Vi håper jo at så mange som mulig av dem velger å søke om opptakelse i vår orden, sier Ellefsen.

- På bakgrunn av at pågangen var så stor, vil vi nok legge opp til flere Venneaftener i fremtiden, sier Ellefsen.
Loge nr. 89 Skagerak har for tiden 67 medlemmer, og opplever at antall medlemmer øker, tross brødre som går bort, eller melder overgang til andre loger på grunn av flytting til andre kanter av landet. Nye tre brødre kom for eksempel til i høst, og ytterligere opptakelser skal finne sted i kommende terminer.