logo

Søk

Nytt fra Storlogen 2015

Nytt fra Storlogen april 2015 - Informasjon til enhetene.

Flom i Ngabu Malawi
I området der vi bygger Odd Fellowbarnebyen har det vært en fryktelig flomkatastofe. Flommen har ødelagt mange hjem og folk har mistet det lille de hadde. Det er familier i familieprogrammet som først og fremst er rammet.  1800 barn og unge er blitt hjemløse. Bygningene i den nye Odd Fellow barnebyen er ikke rammet. SOS-barnebyer Malawi har et nødhjelpsprogram i området for å bistå med mat og drikke og starte gjenoppbyggingen av hus og hjem. Storlogen har bevilget kr. 300.000,- fra sitt humanitære fond for en umiddelbar innsats. Dersom logene kan og  ønsker å bidra i nødhjelpsarbeidet fra sine sosiale midler så overfør beløpet til Ordenens landssakskonto øremerket nødhjelp Ngabu, kontonummer er 1203 43 05313.

Norsk Odd Fellow Akademi – Symposium Tromsø 2015
Minner om Symposiet som avholdes i år i Tromsø 5. - 7. juni 2015.  Symposiet er snart fulltegnet, siste frist for påmelding er 15.april.

Samling for nyvalgte Hovedpatriarker og Hovedmatriarker
Storlogen vil også i år arrangere en samling og opplæring for de nye valgte HM/HP i Oslo Stortingsgaten 28. den 19. til 21 juni. Vi ber de nye valgte HM/HP reservere dagene.

Kurshefter for  nye embedsmenn i logene
Storlogen har laget nye kurshefter til opplæringen av logenes nye embedsmenn. Heftene gjelder for embedsperioden 2015 til 2017 og kan beholdes av den enkelte embedsmann i embedsperioden. De vil bli sendt til DSS i mai.

Bruk av sosiale medier
Sosiale medier, slik som Facebook og Twitter er kraftfulle påvirkningskilder som gir effekt langt ut over det man i utgangspunktet kanskje hadde forestilt seg.  Det er mange eksempler på hvor stor skade det er påført enkeltmennesker og institusjoner/organisasjoner på grunn av uforvarende eller ubevist bruk av disse medier. Storlogen ønsker å høyne forståelsen av hva det kan gi av ringvirkninger dersom innlegg og kommentarer ukritisk publiseres. Dette gjelder på det personlige plan så vel som for Ordenen.
I Ordenssammenheng er dette omtalt i Forskrift i bruk av internett og hjemmesider. Vi ber om at denne forskrift leses og følges.

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern