Av Ivar Eidsaa

Da alle logene i Odd Fellow Ordenen i Kristiansand gikk sammen om å arrangere et stort marked før jul i fjor, kunne logene når alle utgiftene var betalt, overføre 80.000 kroner til Barnas Stasjon.

- Vi har brukt pengene på å anlegge en aktivitetshall i deler av bygningsmassen vår i Gyldenløvesgate/Kronprinsensgate, sa Hanssen.

- Hallen brukes til en rekke fysiske aktiviteter, og ettersom arealet er så stor, var det også her vi kunne arrangere julefesten, kunne hun fortelle.

- Uten den støtten vi fikk fra Odd Fellow, hadde vi ikke kunnet gjennomføre dette. Gaven har gjort at vi har kunnet gi en langt mer innholdsrik hverdag for brukerne, la hun til.

Hanssen fortalte videre at Barnas Stasjon årlig er i kontakt med et betydelig antall familier.

- Arbeidet er svært viktig for dem det gjelder. Dette er lavterskeltilbud som alle kan benytte, uten at man er blitt henvist av lege eller andre instanser i hjelpeapparatet, sa hun.

Arbeidet drives ut fra mottoet «sammen for barna, sammen med barna», og er har vist seg å være et tilbud som svært mange benytter. Barnas Stasjon i Kristiansand startet opp i november 2011, og i fjor var et hundretalls personer i kontakt med Barnas Stasjon på en eller annen måte.

Arbeidet er variert. Et viktig satsingsormåde er miljøarbeidet hvor mor eller far kan være sammen med sine barn i trygge og gode rammer. Det arrangeres pappagrupper, mødregrupper, og middagssamlinger, samt barselsgrupper. Det arrangeres en rekke turer og utflukter, ferier også.

- Målet med arbeidet er å styrke foreldrerollen og skape gode opplevelser for barn og foreldre sammen, seir hun.

Barnas Stasjon i Kristiansand har også fire leiligheter som benyttes av familier som barnevernet følger opp, og som trenger ekstra oppfølging, veiledning, observasjon og botrening, samt annen praktisk hjelp av ulik karakter.