logo

Søk

Velkommen til Rebekkaloge nr. 92 Dronning Aasa

Velkommen til Rebekkaloge nr. 92 Dronning Aasa Loge nr. 92 Dronning Aasa har sine møter på Sjømannshjemmet i Farsund annenhver onsdag i månedene sept- mai. Alle søstre som ønsker å komme til våre møter er hjertelig velkommen. Møtene åpner i O grad.

        Høstterminen 2019

               Kjære søstre

                   Overmester og Embedskollegiet ønsker alle 
                 søstre velkommen til en ny logetermin i logeperioden 2019-2021

                Med søsterlig hilsen i
                Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

                Hariet Tove Dragland
                 OM


Loge nr. 92 Dronning Aasa
Stiftet den 26.10.1991
Neste møte:
04.09.2019

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern