logo

Søk

Loge nr 34 Liv i Ålesund feiret høsten 2014 at det var 50 år siden Logen ble stiftet

I anledning 50 års jubileet ble det vedtatt at loge nr. 34 Liv skulle gi ei gave på kr 1.000,- for hvert av de 50 årene som var gått siden stiftelsen.

Søstrene i Loge Liv ble oppfordret til å komme med forslag om hvem og hva jubileumsgaven skulle gå til. Kriteriet var at gaven skulle gis til et godt formål i nærmiljøet. Flere gode forslag kom inn. Flertallet i logen stemte for at Aksla Vel skulle få gaven på kr. 50.000,-. Gaven skulle brukes til å bygge en grillplass/grillhytte på byfjellet.

Aksla Vel består av frivillige ildsjeler som har gjort en stor jobb for å gjøre byfjellet Aksla til en hyggelig og lett tilgjengelig turplass. De opparbeider og rydder veger og gangstier samt opparbeider «stoppesteder» for oss turgåere. Byfjellet blir mye brukt av folket i Ålesund. Grillplassen er allerede tatt i bruk av skoleklasser og barnehager på tur – den er også populær som plass for barnebursdager. Nærhet til den allerede oppsatte grindløa gjør at bruksområdet utvides.

For å gjøre området og grillhytta tilgjengelig også for rullestolbrukere bevilget Sparebanken Møre ei gave til Aksla Vel på kr 25.000,-.

Mange av Loge Livs søstre var tilstede ved åpninga. Det var et perfekt høstvær som skapte enn fin ramme rundt åpninga.

 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no