logo

Søk

Tildeling av Veteranjuveler i loge nr. 5 Vesterlen

Den 13. oktober 2015 ble brødrene Erling Drange og Knut Roald Larsen tildelt Veteranjuvel for 25 års trofast medlemskap

De to ble innviet samtidig og har gått gradene sammen, helt til og med Den Kongelige Purpur Grad i leir nr 2 Varde.

Begge har hatt både valgte og utnevnte embeder i logen og de er alltid villige til å trå til når det er nødvendig.

Det er to trofaste brødre som med rette har fått denne hedersbevisning.

Veteranene, Erling Drange og Knut Roald Larsen (til høyre)

 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no