logo

Søk

Tildeling av 25 års Veteranjuvel i loge nr. 59 Selene.

Tirsdag 27. oktober 2015 fikk Storrepresentant i loge nr. 59 Selene Wenche Bjørkeng sin velfortjente 25-års Veteranjuvel. 

Distrikts Stor Sire Kirsten Melvik foretok tildelingen sammen med sine fungerende Storembedsmenn i en flott seremoni.

Ved taffelet holdt DSS en fin tale, og OM tok opp i sin tale bl.a. at Veteranen var byggeleder da det nye Ordenshuset her ble innviet i 1999.  Vår veteran mottok nøkkelen fra daværende Stor Sire Granlund i en spesiell seremoni. Hun var visstnok den første kvinnen i landet som hadde vært byggeleder.

Jubilanten takket for alle fine taler og mange blomster og sa det var helt spesielt å motta nøkkel til et nytt Ordenshus av Stor Sire.

55 søstre var tilstede på møtet.

Foran: DSS Kirsten Melvik, 25 års Veteran Storrepr. Wenche Bjørkeng, OM Rigmor Almioni
Bak: Storrepr. Karin Gabrielsen, Eks.OM Ingeborg Gustavsen, Storrepr. Bente Solheim, Storrepr. Liv Helland Olsen, Eks.DSS Sylvi Hofsøy Tollefsen.

 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no