logo

Søk

Tildeling av 50 års veteranjuvel i loge nr. 15 Kongshaug

Mandag 19. oktober var en stor dag for loge 15 Kongshaug og vår Orden

Bror Tormod Dingstad fikk tildelt 50 års Veteranjuvel 50 år og en dag etter at han ble innviet i vår orden. Tildelingen ble ledet av DSS Bjørn Andreassen med Storrepresentant Olav Lars Løvoll som fungerende Stor Marsjall. På de øvrige stolene var Storkapellan Dag Virik, Storrepresentant i og Storrepresentant. I logesalen var det 51 brødre derav Etter en meget stilfull seremoni møttes brødrene i spisesalen til et stilfullt dekket bord. Det ble servet kokt laks som ble valgt av jubilanten som kveldens meny. Den aktive jubilant har i svært mange år vært aktiv i dugnader og arrangementer for brødre og enker etter våre avdøde brødre. Bror Tormod har vært gardbruker til langt etter pensjonsalderen og satt stor pris på å møte brødre i logen da det ble et ensomt liv på traktor og skurtresker. Vi i loge 15 er stolte av å ha han som bror i vår loge. Han står frem som meget godt eksempel med stort engasjement og fremmøte også nå når han snart fyller 96 år. Han takket i talen for det gode vennskap han har fått blant logens brødre opp gjennom årene

Kvelden ble avsluttet med kaffe i salongen og mange gode samtaler mellom brødrene.

Foran Reidar Bjørkmark med DSS Bjørnar Andreassen til venstre og OM Christian Holte-Nilssen til høyre.
Bak fra venstre. Olav L. Løvoll, Kjell Arne Aanstad, Knut Erik Orskaug og Stor Kapellan Dag Virik

 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no