logo

Søk

Møte Styrkelse og ekspansjon - Prosjekt Stortingsgaten 28

Storrepresentanter i loger og leire i Oslo. OM og HM/HP, DSS i distrikt 1 og 21. Deltagere i Rehabiliteringsprosjektet inviteres til informasjonsmøte lørdag 5. desember kl. 10:00 - 14:00

Storlogen i samarbeid med AS Stortingsgaten 28 inviterer til informasjon og diskusjonsmøte. Det er to hovedtema for møtet. For det første utviklingen og utfordringen for logene i Oslo sett i relasjon til ekspansjon og styrkelse. Gjennom de siste 10 år har vi hatt en markant tilbakegang i antall medlemmer i Oslo selv med en tilvekst i antall loger. Fortsetter denne utviklingen i de neste 10 år, vil det føre til at noen loger blir for små til å ha livets rett. For det andre så legges nå planene for rehabiliteringsprosjektet av Stortingsgaten 28. Dette prosjektet vil i stor grad påvirke rammefaktorene for utviklingen av Ordenen i Oslo.

Les hele invitasjonen

Les brev til søstre og brødre

Les informasjon fra AS Stortingsgaten 28

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern