logo

Søk

Loge nr. 89 Skagerak: En sprek 40-åring

- Jeg er stolt over å være OM i Loge nr. 89 Skagerak, fremholdt OM Hjalmar Kåløy, da Loge nr. 89 Skagerak lørdag 14. november markerte at det i disse dager er 40 år siden den yngste logen i Kristiansand ble instituert.

Av Ivar Eidsaa

«Sang for Loge nr. 89 Skagerak» er alltid en høydare

En rekke gjester var blitt invitert da jubileumsmarkeringen fant sted. En rekke tidligere brødre i loge nr. 89 Skagerak, men som nå har flyttet til andre kanter av landet og dermed fortsatt sitt logearbeid i andre loger, og ikke minst seks brødre fra vennskapslogen, Loge nr. 72 Himbria i Hobro, hadde tatt turen over Skagerak for å være med på markeringen.
Det ble på alle måter en flott og verdig markering. Festlogen i logesalen ble gjennomført med stor verdighet og høytid, godt ledet av CM Roger Haugli og OM Hjalmar Kåløy.
- Jeg ønsker å takke de som gikk foran med engasjement og iver, fremholdt Kåløy i sin hilsningstale til gjestene.

Spesiell takk til br Taraldsen

Det var i 1972 at Eks OM Sigurd Jensen fra loge nr. 28 Agdesiden tok opp spørsmålet om det ikke var på tide å danne enda en ny loge i Kristiansand. Den 1. mars 1974 fant det første møtet sted med sikte på å danne en ny broderforening. På møtet deltok ti brødre, ni fra Agdesiden og en fra loge nr. 72 Eterna.
Broderforeningen måtte selvsagt ha et navn, og av de 14 innkomne forslagene falt man ned på forslaget fra en bror som senere skulle være ett av Chartermedlemmene og som fremdeles er bror av Loge nr. 89 Skagerak.
- I denne forbindelse ønsker jeg herved å rette en spesiell takk til bror Eks OM Jens Ivar Taraldsen, som kom med det flotte navnet Skagerak, sa Kåløy, før han henvendt til br Taraldsen sa:
- Jeg vil med disse tre roser, som symbol på vennskap, kjærlighet og sannhet, takke for Deres bidrag som Chartermedlem og navnegiver av Loge nr. 89 Skagerak.

33 medlemmer i starten

Etter cirka halvannet år med godt arbeid i broderforeningen kom endelig dagen 1. november 1975, for instituering av loge nr. 89 Skagerak. Det var logens chartermedlemmer Peder Pedersen, Anton Ersdal, Svenn Pedersen, Jens Ivar Taraldsen og Jan Dalhaug som på vegne av broderforeningen hadde sendt søknad til Storlogen om instituering av den nye logen i Kristiansand.
I starten telte logen 33 medlemmer, 25 av disse fra Agdesiden og åtte fra Eterna. Logens første OM var bror Anton Ersdal, fremdeles medlem av logen, og som senere skulle bli logens første DDSS.
- Historien vitner om et stort engasjement og iver for å innvie nye medlemmer, sa Kåløy videre.

Mange innvielser

De første fem årene ble 38 nye medlemmer innviet.
- Seglet, en seilskute i god bør for fulle seil, synes jeg tydelig betegner det engasjementet som brødrene viste under dannelsen av broderforeningen, institueringen av logen og i det videre arbeidet i de første årene, for å få en loge i full drift.
Hvordan er så situasjonen for loge nr. 89 Skagerak i dag?
- For oss menn så snakker man ofte om 40-årskrise når vi når en slik alder. Men for vår 40-åring, Loge Skagerak, kan vi definitivt ikke snakke om noen krise. Vi vil vel heller bruke en karakteristikk som er bedre kjent blant våre damer, ved at vi er i «lykkelige omstendigheter».
Han fremholdt at loge nr. 89 Skagerak i dag er en livskraftig loge, et kjærkomment sted å være hvor samhold er grunnlaget for styrke, og et sted hvor det menneskelige står i sentrum.

Ambisiøse mål

Han viste til handlingsplanens mål om å ta opp 20 nye brødre frem til 2019.
- Et ambisiøst mål, men høyst oppnåelig med det engasjementet vi ser blant brødrene i dag, ikke ulikt de brødre som startet vår loge.
- Fremgang i logen kommer ikke alene ved å innvie nye brødre. Det må også formidles kunnskap fra eldre erfarne brødre innad i logen. Loge Skagerak har eldre brødre som innehar stor kompetanse og kunnskap om logen, og de deler villig vekk sin kunnskap med yngre brødre. Og med ikke mindre enn fire nåværende eller Eks DSS i vår loge, så mangler det ikke på kompetanse og kunnskap, fremholdt Kåløy.

Barnas Stasjon

- Dette samspillet mellom ungdommelig pågangsmot fra nye brødre, og kunnskap fra eldre brødre, formidlet på en pedagogisk måte, og hvor de yngre brødrene får innflytelse, under veiledning fra eldre brødre, har hatt stor betydning for vår loges fremgang.
- Jeg er stolt over å være OM i loge nr. 89 Skagerak, sa Kåløy.
Han avsluttet sin hilsningstale med å takke for gaver og penger som var innkommet, og kunne opplyse at pengene vil gå til Barnas Stasjon hos Blå Kors Kristiansand, som gir barna en oppvekst fylt av trygghet, kjærlighet og omsorg.

OM Hjalmar Kåløy kunne konkludere at loge nr. 89 Skagerak er en sprek og ungdommelig 40-åring.

Trivselsfaktoren var høy rundt festbordet, her Storrepr Rolf Erling Hundal og DSS Dag-Runar Pedersen.

På vegne av Stor Sire, kunne DSS Dag-Runar Pedersen overrekke en flott blomsterbukett til OM Hjalmar Kåløy

 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no