logo

Søk

25-års Veteranjuvel i loge nr. 125 Louise

Torsdag 12. november 2015 ble vår søster Eks OM Eva Kristensen tildelt 25-års Veteranjuvel.

Fra venstre: OM Ulla-Britt Karlsen, Veteran Eks OM Eva Kristensen og Storrepr. Sidsel Sørdahl

Storrepresentant Sidsel Sørdahl ledet den høytidelig og vakre seremonien og tildelte Veteranjuvelen til Eks OM Eva Kristensen for 25 års medlemskap i Ordenen.
Eks Storrepresentant Siw-Karin Fagerheim fungerte som Stor Marsjall og ledet veteranen trygt gjennom vandringen i logesalen.

DSS Anne-Harriet Kvalheim, 49 søstre fra egen loge og 4 gjester fra logene i Bodø var samlet inne i logesalen for å ta del i den høytidelige seremonien.
Eks OM Eva Kristensen var en av fem Chartermedlemmer som var med og stiftet logen i 2008 og hun var også logens første Eks OM.

Etter tildelingen gikk søstrene inn til et nydelig dekket festbord, der det ble servert ovnsbakt grillet laks, med godt tilbehør. Veteranen ble hedret med en fin tale av OM Ulla-Britt Karlsen. Hun takket henne for hennes innsats i Ordenen gjennom 25 år, og for arbeidet i egen loge. Hun takket henne spesielt for at hun sa seg villig til å være med å stifte loge på Fauske, og overrakte blomster. Str. Laila Kristiansen fra Loge nr. 109 Sildre leste opp en varm og minnerik hilsen fra veteranens fadder str. Torild Eriksen.
Jubilanten takket for juvelen og for den fine seremonien i logesalen. Hun takket også for samværet med søstrene og for de rike årene hun har hatt som medlem av Odd Fellow Ordenen. Først i loge nr. 72 Konkylie og siden i Loge nr. 125 Louise. Deretter ble veteransangen sunget og søstrene flyttet seg over til salongen hvor det ble servert kaffe og kransekake. Det ble en svært minnerik kveld for vår nye veteran og for alle søstrene i logen.

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no