logo

Søk

40 års Veteranjuvel i loge nr. 31 Erling Skjalgsson

Det ble en flott og minnerik kveld da Hugo D. Hansen fikk tildelt sin 40 års Veteranjuvel.

DSS Ove Gloppen sto for tildelingen, og Tor Hoff var Stormarsjell. Mange brødre og gjester hadde møtt opp denne kvelden for å delta.  Jubilanten sa i sin tale at  det store fremmøtet var noe av det han satte mest pris på.

Hugo D Hansen har i alle sine loge-år vært en usedvanlig aktiv logebror.  Han har hatt de fleste verv, og senest storrepresentant.

Hugo har betydd mye for mange i vår loge.  Hans væremåte, smil, kunnskap osv. ble trukket fram i talene på ettermøtet.  Han er en sprek veteran som vi håper har mange, mange år igjen i Erling Skjalgsson

Fra venstre:OM Njål Tengs Abrahamsen, Stor Marsjall Tor Hoff, 40 års veteran Hugo D. Hansen, DSS Ove Gloppen

 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no