logo

Søk

Stor dag i loge nr. 6, St. Veronika

da søstrene Reidun Stranden Riise, Lisbeth Rødstøl og Unni Tonning Pedersen fikk sine velfortjente 40 års Veteranjuveler.

Tre fine juveler

Etter en flott seremoni inne i salen, ledet av fung. OM Inger-Anne Fladmark, DSS Liv Tefre og Stor Marshall Lisbeth Støhle, ble søstrene ledet inn i Krystall-salen til søstermåltidet.

Mange taler og gode ord ble fremført.

Etter en fortreffelig middag, inviterte de tre jubilantene på kaffe og kaker i salongen.

Ca 75 søstre var tilstede denne dagen, og alle koste seg i det gode selskapet. En spesiell og hyggelig kveld i St. Veronika.

Symbolske nelikker overrekkes jubilantene

Veteran Reidun S. Riise holder tale

Fung. OM Inger-Anne Fladmark, veteran Unni T. Pedersen, DSS Liv Tefre, veteran Reidun S. Riise, veteran Lisbeth Rødstøl og Stor Marshall Lisbeth Støhle


40 års Veteran Unni Tonning Pedersen forsyner seg med den gode marsipankaka

 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no