logo

Søk

Tildeling av 25 - og 40 års Veteranjuveler i Loge nr. 112 Høyevarde

Onsdag 7. oktober ble brødrene Eks OM Helge Magnar Revheim og Eks OM Henry Simon Simonsen hedret med henholdsvis 40 års og 25 års Veteranjuveler.

Fra v.; Eks OM Henry S. Simonsen , DSS Arild Sirevaag og  Eks OM Helge M. Revheim.
Stående bak; OM Duvald Stange og Storrepr. Otto Pettersen

Seremonien ble ledet av DSS Arild Sirevaag og med Storrepresentant Otto Pettersen som Fung. Stor Marsjall. Det ble en meget høytidelig og stilfullt gjennomført seremoni.
I tillegg til logens egne brødre møtte 8 gjester, som ville være med og hedre kveldens jubilanter.

I sin tale til veteranene fremhevet DSS Arild Sirevaag det arbeidet og den innsats de begge hadde bidratt med i egenskap av alle de oppgaver de hadde påtatt seg til beste for loge nr. 112 Høyevarde.

Storrepresentant Otto Pettersen holdt en veldig personlig tale hvor han takket hver enkelt av jubilantene for den store betydning de hadde hatt for logen og for hans egen utvikling som Ordensmedlem og logebror.

Det ble i det hele holdt mange taler av bl.a. OM Duvald Stange, Eks OM Per Ole Sund, Eks OM Svein Hegland og OM Rune Almås i loge nr. 88 Håkon Den Gode.

I sine taler fremholdt jubilantene vennskapet og det gode samhold, som logens- og brødrenes mest verdifulle egenskaper. Begge takket for at logens brødre hadde vist dem tillit og gitt dem oppgaver, som bidro til deres personlige utvikling og til at ordenslivet ble en skattet livsform.

Til ære for jubilantene ble det til brodermåltidet servert en ytterst smakfull urtemarinert svinenakke. Til dessert var det kakebuffet og kaffe avec.

 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no