logo

Søk

Tildeling av 25 års Veteranjuvel til 4 brødre i loge nr. 147 Elias Blix

Tirsdag 02. desember 2015 var en stor dag for loge nr. 147 Elias Blix,  og 4 av våre brødre –  Eks Storrepresentant Bjørnar Berg, brødrene Jan Magnus Fjærli, Sigurd Martin Gundersen og Yngvar Kolbjørn Sjåfjell som da ble tildelt 25 års Veteranjuvel for sine medlemskap i vår Orden. 

Foran fra venstre 25 års Veteranjubilantene:
Eks Storrepr. Bjørnar Berg, brødrene Jan M. Fjærli, Sigurd M. Gundersen, Yngvar K. Sjåfjell
Bak fra venstre:
Storrepr.  Anders Paulsen, DSS Magne Pettersen, OM Ronald Vanderloock

Alle ble innviet i loge nr. 81 Morild den 27. november 1990 og var også aktivt med ved etableringen av broderforeningen og senere institueringen av loge nr. 147 Elias Blix den 06.mars 2004.

Den høytidelige handlingen ved tildelingen av Veteranjuvelene var det Distrikt Stor Sire Magne Pettersen som sto for. Som Stormasjall l fungerte Storrepresentant Anders Paulsen.   

Under påfølgende taffel rettet DSS Magne Pettersen en stor takk til alle 4 Veteranene. Han understreket i fine ordelag betydningen av et langt og aktivt medlemskap. Han nevnte spesielt Eks. Storrepresentant Bjørnar Berg – som gjennom alle disse 25 årene, har hatt svært mange embeter i både loge og leir. Overmester Ronald Vanderloock rettet en stor takk til jubilantene fra logen for deres aktive innsats i logen, og overrakte dem 25-års miniatyr juveler.  

Eks Storrepresentant Bjørnar Berg takket på vegne av jubilantene for tildelingen av 25 års Veteranjuvelene. Sammen ga han og br. Yngvar Sjåfjell de tilstedeværende et tilbakeblikk på de  årene de hadde vært medlemmer av Odd Fellow Ordenen. Blant gjestene var også daværende Overmester og nå Eks. Storrepresentant i loge nr. 81 Morild - Jarl Jensen tilstede.  Ingen av jubilantenes faddere var tilstede, med talerne rettet en takk til dem for deres hjelp og støtte de første årene som medlemmer av Ordenen.

Br. Yngvar Sjåfjell hadde mottatt og leste en mail fra Eks. Overmester Ragnar Larsen, som var fadder til 2 av jubilantene hvor han gratulerte med 25 års Veteranjuvelene.  

En flott og innholdsrik kveld ble avsluttet med lutefisk til taffelet og påfølgende kaffe i salongen med kake spandert av Veteranene.

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no