logo

Søk

Tildeling av 25 års Veteranjuvel i loge nr. 149 Børvasstind

Torsdag 10. desember 2015 fikk Storrepresentant Bjørnar Olsen tildelt 25 års Veteranjuvel for sitt medlemskap i vår Orden

Bjørnar ble innviet i loge nr. 68 Landego, 6. desember 1990. Her innehadde han flere embeter, bl.a. Ytre vakt, Ceremonimester og Undermester.
Da han gikk på som UM ble han også forespurt om å bistå med etablering av ny loge.
Bjørnar var aktiv og ledet arbeidet med etableringen av broderforeningen og senere institueringen av loge nr. 149 Børvasstind 28. mai 2005.
Han ble så første Overmester i loge nr. 149 Børvasstind (2005-2007), Eks.OM (2007-2009) og er i dag logens Storrepresentant.

Tildelingen av Veteranjuvelen var det Eks.DSS Edv. O Dølvik som sto for, som Stor Marsjall fungerte Eks.OM Olav Martin Jentoft og som Deputert Stor Sire fungerte Storrepresentant Ole Julius Støver.

På ettermøtet ble det holdt en rekke taler og det ble rettet en stor takk til Storrepresentant Bjørnar Olsen for hans arbeid for logen og  Ordenen gjennom 25 år.

Bak f.v.: Storrepresentant Ole Julius Støver, Eks.DSS Edv. O Dølvik, Eks.OM Olav Martin Jentoft. F.f.v.: Storrepresentant Bjørnar Olsen, OM Oddbjørn Olsen

 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no