logo

Søk

Rebekkaloge nr. 25 Irene avholdt sin Sosialaften den 12. november

Søstrene hadde da i et helt år arbeidet med å lage ting til salgsdiskene.

De hadde også skaffet til veie mange flotte ting til basarbordene, åresalg og ”Katta i sekken”.

83 000 kr kom inn. Pengene går uavkortet til logens utadvendte arbeid.

 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no