logo

Søk

Veteranjuvel tildelinger 2015 i loge nr. 29 Drofnum

I 2015 hadde loge nr. 29 Drofnum gleden av å tildele Veteranjuveler til fire trofaste logebrødre.

Den 24. mars mottok brødrene Per Arne Kaupang og Herman Øygard sine 25 års Veteranjuveler og i høstterminen ble br.  Jens Veum tildelt sin 25 Veteranjuvel den 27. oktober og br. Jan Bergh-Olsen sin 40 års Veteranjuvel den 8. desember.

Alle de fire Veteranene er trofaste brr. som møter så ofte de kan. De har bidratt med et betydelig engasjement for loge nr. 29 Drofum og Odd Fellow Ordenen igjennom mange år. De nye Veteraner mottok sine vel fortjente Juveler under respektive seremonier som ble gjennomført på stilfulle og minneverdige måter i henhold Ordenens ritualer.

Logens nye Storrepresentant,  br. Steinar Buun Syvertsen var PE under tildeling av 25 års Veteranjuvel til Eks OM Jens Veum.  Det som var spesielt hyggelig var at Eks OM Jens Veum  er  fadder til Storrepresentant Steinar Buun Syvertsen.  Hans egen fadder, Eks OM Per Ivar Langeteig Gulhaugen deltok i seremonien som fung. Eks OM og hans svoger, Eks OM Per Arne Kaupang deltok fra UM stolen.

Eks EGS Harald Thoen var PE under tildelingen av 25 års Veteranjuvel på vårparten og under tildelingen av 40 års Veteranjuvel i desember. I loge nr. 29 Drofnums historie kunne en lese at Eks EGS Harald Thoen var CM da br. Jan Bergh-Olsen ble innviet i Ordenen den 25.november 1975.

Logens nye 40 års Veteraner Jan Bergh-Olsen, omkranst av OM Oskar B. Johansen og Eks EGS Harald Thoen

Årets Veteraner sammen med OM og Storrepresentant
Fra v. foran: OM Oskar B. Johansen, 25 Ve.Ju. Jens Veum, 40 Ve.Ju. Jan Bergh-Olsen
Fra v. bak:  Fung Eks OM Odd-Henry Skaar, Storrepresentant Steinar Buun Syvertsen og 25 Ve.Ju. Per Arne Kaupang.  25 Ve.Ju. Herman Øygard var ikke tilstede

 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern