logo

Søk

Arbeider for å styrke rekrutteringen

Rekrutteringsarbeidet stod i fokus da loge nr. 89 Skagerak på sitt siste logemøte gjennomførte veiledningsspillet «Fadderen», en veiledning for å sette fokus på fadderens rolle i arbeidet med å sikre rekrutteringen

Overmester Hjalmar Kåløy, Ceremonimester Roger Haugli og Odd Gøran Halvorsen gjennomførte veiledningsspillet «Fadderen» på det siste møtet i loge nr. 89 Skagerak.

Av Ivar Eidsaa

- Det er viktig for alle loger å sikre en god rekruttering. Vi høstet gode erfaringer da vi gjennomførte venneaften i fjor. I etterkant av arrangementet var det flere som ønsket å bli medlem i loge nr. 89 Skagerak, sier Overmester Hjalmar Kåløy.
På det siste møtet i loge nr. 89 Skagerak ble veiledningsspillet «Fadderen» gjennomført.
- Dette må sees på som en innledning til Venneaften som vi skal gjennomføre senere i år, og er Nevnd for logens styrkelse og ekspansjons utgangspunkt på å verve nye medlemmer, sier Kåløy.

Viktig kontaktperson

Spillet forklarer på en informativ måte hvilken rolle fadderen har i rekrutteringsarbeidet, hva en fadder kan si til en person som ønsker å bli tatt opp som nytt medlem, og ikke minst hvilken rolle fadderen har i oppfølgingsarbeidet etter at nye personer er blitt medlemmer.
- Det er mye som skjer, både på møtet hvor nye kandidater blir tatt opp som medlem, og ikke minst i etterkant. Inntrykkene er mange. Det å kunne ha en kontaktperson som nye medlemmer kan henvende seg til med sine spørsmål er viktig, sier Kåløy.

Vennaften 2. mai

Årets venneaften i loge nr. 89 Skagerak skal gjennomføres 2. mai. Da kan medlemmer i logen som har bekjente som vurderer å bli medlem, ta disse med til et informasjonsmøte hvor Odd Fellow Ordenen blir presentert, og hvilke etiske verdier som logen bygger på.

- Som sagt hadde vi god effekt av Venneaftenen i fjor. Ved å gjennomføre veiledningen «Fadderspillet» på det siste møtet, håper vi flere av våre medlemmer blir inspirert til å invitere med mange bekjente, sier Kåløy.

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no